Latviešu valoda


Vārdu grupas. Teorija 5. klasei par semantiski saistītām vārdu grupām - sinonīmiem, antonīmiem, homonīmiem.

Teorētisks materiāls ar prakstiskiem piemēriem par saliktu sakārtotu teikumu 5.klasei. Darbu ar tiem demonstrējuši paši 5.klases skolēni, kuru apkopošanā izmantota fotoattēlu animēšanas metode.Teorētisks materiāls ar prakstiskiem piemēriem par saliktu pakārtotu teikumu 5.klasei. Darbu ar tiem demonstrējuši paši 5.klases skolēni, kuru apkopošanā izmantota fotoattēlu animēšanas metode.


Salikti teikumi 8.klasei. Salikta teikuma jēdziens, saliktu teikumu iedalījums pēc uzbūves, grafiskie attēli, saliktu teikumu ievadītājvārdi.Vārda sastāvs, vārda darināšana. Kas ir sakne, priedēklis, piedēklis, galotne? Nelokāmie vārdi. Pirmatnīgi un atvasināti vārdi.


Lietvārds. Lietvārda gramatiskās kategorijas.
Lietvārda sastāvs. Lietvārdu darināšana. Lietvārds kā teikuma loceklis. 
Lietvārdu iedalījums.Teikumu shematiskie attēli. Salikta sakārtota teikuma shematiskie attēli. 

Salikta pakārtota teikuma shematiskie attēli. Shematiskie attēli teikumiem ar divdabja teicienu.
Darbības vārds. Darbības vārda gramatiskās kategorijas. Darbības vārda īstenības izteiksme. 
Darbības vārda nenoteiksme. Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi.Vārdšķiras.

Patstāvīgie vārdi - lietvārds, īpašības vārds, skaitļa vārds, vietniekvārds, apstākļa vārds.
Savrupinājumi. Savrupinājumu veidi.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru